Usługi drobne

W celu zapewnienia pełnej oferty usług świadczymy również drobne usługi serwisowe naprawy, wymiany, montażu bądź zleconej przez klienta modernizacji laptopa. Tego typu usługi serwisowe najczęściej charakteryzują się tym, że nie ma potrzeby całkowitego rozkręcenia laptopa, a cała naprawa nie trwa więcej niż kilkanaście minut. Minimalny koszt usługi drobnej wynosi 50zł, dokładna wycena zależy od indywidualnego przypadku. Do katalogu takich usług zaliczamy :

Usługi naprawy obluzowanych elementów zewnętrznych

 • Ponowne włożenie dostarczonych przez klienta nieuszkodzonych klawiszy klawiatury i touchpada
 • Ustabilizowanie, dokręcenie niuszkodzonych a obluzowanych zawiasów
 • Dokręcenie, podklejenie obluzowanych gniazd obudowy

Usługi uzupełnienia brąkujących elementów zewnętrznych laptopa takich jak:

 • Klawisze
 • Zaczepy matrycy
 • Przyciski touchpada
 • Zaślepki kart rozszerzeń

Usługi modernizacji elementów laptopa

 • Wymiana pamięci RAM
 • Wymiana napędów optycznych
 • Wymiana dysków HDD

Usługi lutowania

 • Drobna naprawa źle łączących lub pękniętych połączeń lutowniczych
 • Wymiana uszkodzonych przewodów, wtyczek w zasilaczach do laptopów i innych